Uusi vuosi ja luottamusmiehet

04.01.2015 20:29

 

Käsitteenä luottamusmies. Luottamusmies on seuraavin määrittein esitelty liittoni ( SEL Ry) sivuilla: Työntekijöiden valitsemat luottamusmiehet ovat työpaikoilla työntekijöiden tukena ja turvana. Luottamusmiehet ovat SEL:n jäsenten valitsemia työntekijöiden edustajia työpaikoilla. Luottamusmies huolehtii siitä, että työehtosopimusta ja lakia noudatetaan työpaikalla. Luottamusmies neuvoo ja auttaa työpaikalla vain liiton jäseniä. Ammattiliittoon järjestäytymättömät työntekijät joutuvat selvittämään asiansa omin avuin. Luottamusmiehen tehtävänä on työpaikalla selvittää jäsenten ja työnantajan välisiä erimielisyyksiä.

Työpaikoille on valittu taas vuoden alusta työpaikoille luottamusmiehet. Tärkein luottamusmiehen tehtävä on jäsenhankinta, koska ilman jäsenistöä ei ole myöskään henkilöitä, jotka valitsevat luottamusmiehen työpaikalleen. Tämän jälkeen tulee edunvalvonta työpaikalla. Luottamusmies on tärkeä valvova ja vaativa henkilö, joka huolehtii siitä että, työnantaja noudattaa työehtosopimusta ja lakia. Tätä tehtävää varten liitot järjestävät erilaista koulutusta luottamusmiehille. Hän huolehtii siitä, että työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti. Luottamusmies neuvottelee työnantajan kanssa henkilöstöä koskevissa asioissa, ja on osaltaan mukana kehittämässä työyhteisöä edustamiensa työntekijöiden sekä työnantajan kanssa. Vaikka luottamusmies edustaa neuvotteluissa ensisijaisesti järjestäytyneitä eli ammattiliittoon kuuluvia työntekijöitä, hän voi yhteistoimintaneuvotteluissa kuitenkin edustaa myös koko henkilöstöä.

 

Nyt jos koskaan on aika meidän kaikken ay-aktiivien  herätä ja ottaa asiaksemme järjestyneisyyden tärkeys sekä sen ylläpitäminen. Nuorille tuputetaan YTK:n jäsenyyttä halpana vaihtoehtona. Meidän kaikkien on tehtävä vielä ankaremmin työtä sen eteen , että nuoret ymmärtävät sen todellisen eron YTK:n ja liiton jäsenyyden välillä. Tänä päivänä kun pelkkä työttömyysturva ei riitä. Ja se on ainoa asia ,jonka saa maksamalla YTK:n vuosimaksun. Työnantajan kanssa kun riitaantuu eikä ole liiton jäsenyyttä, ei oikeusapua tule. Työriitoihin ei saa ilmaista oikeusapua oikeusaputoimistosta. Tätä ei moni nuori ymmärrä. Puhutaan karkeasti 10000 eurosta, jos lähdet esimerkiksi oikeuteen riitelemään vaikkapa laittomasta irtisanomisesta. Myös luottamusmiehen apu työpaikalla on arvokas etuus jäsenistölle työpaikalla. Suomeksi, sinulla on henkilö, joka riitelee puolestasi, jos et ole saanut asiaa oikaistua ensin itse.

 

Toivotan kaikille valituille uusille ja “vanhoille” luottamusmiehille menestystä tehtävässänne, johon työtoverinne  ovat teidät valinneet.